کارت تخفیف باکس تازه پز

 

 

آیا تا حالا کارت تخفیف تازه پز را دریافت کرده اید؟

کارت تخفیف تازه پز شامل 10درصد تخفیف می باشد که با خرید هر باکس یک کارت تخفیف دریافت می کنید و با معرفی حداقل سه نفر از دوستان و آشنایان تان از هدیه ویژه یک باکس رایگان برخوردار شوید.