کارت تخفیف باکس تازه پز

کارت تخفیف تازه پز

 

 

آیا تا حالا کارت تخفیف تازه پز را دریافت کرده اید؟

کارت تخفیف تازه پز شامل 10درصد تخفیف می باشد که با خرید هر باکس یک کارت تخفیف  برای سفارش بعدی دریافت می کنید. با معرفی آشنایان و دوستان خود با اولین خرید از تخفیف 50 درصدی تازه پز می توانند برخوردار شوند.