مشاهده سبد خرید “کباب تابه ای” به سبد شما افزوده شد.

منو متغیر

آش جو

نفری 13,000 تومان

منو متغیر

حلوا

نفری 6,000 تومان

منو متغیر

حلیم

نفری 7,500 تومان

منو متغیر

شامی

نفری 12,000 تومان